Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Ürünler Digital Canal Ürünleri Yapı Mühendisliği Serisi Yapısal Analiz ve Tasarım Frame Amalysis and Design

Frame Analysis and Design
Digital Canal Frame Analysis and Design yazılımı kendi konusunda AutoCAD ile bütünleşik çalışan ilk ve tek yazılımdır. Frame Analysis & Design, direk AutoCAD'in içerisinde model kurar. Frame Analysis'in arayüzünde AutoCAD'in bütün fonksiyonları olduğu gibi, analiz edilecek model mevcut çizimde (DWG) yaratılır, çizim line, text ve block gibi AutoCAD mevcudiyetlerini kullanır, ve dosyadaki diğer çizim elemanları yazılımın çalışmasını engellemez. Frame Analysis and Design'ı kullanabilmek için başlangıç seviyesinde AutoCAD bilmek yeterlidir.

Yazılım kullanımı kolay, akıllı ve orta düzey bir mühendisin fazla zaman harcamadan ustalıkla kullanabileceği şekilde hazırlanmıştır. Programın teknik kapasitesi varolan ihtiyaçları karşılayacak yeterliliktedir.

Frame Analysis and Design'ın kalbi 30 yıldan fazla süredir kullanılarak kalitesini ispatlamış STRAAD sonlu elemanlar metoduna göre çözüm yapan bir programdır. STRAAD çözüm algoritması her büyüklükteki projede binlerce mühendis tarafından kullanılmış, doğruluğu ve güvenilirliği ispatlanmıştır. STRAAD çözüm algoritması skyline tipi solver içerir, bu çözücü az hafıza ile çok büyük modelleri çözebilme kabiliyetine sahiptir. Model boyutunda herhangi bir sınırlama yoktur.

Ürünü bilgisayarınıza indirip denemek için tıklayınız.
Genel Özellikler:
 • Entegre Steel Design yazılımı ile modeldeki tüm çelik elemanlar veya istenilen elmanlar için kod kontrolü ve koda göre tasarım yapılabilir.(Bakınız Entegre Steel Design)
 • Yapısal kesitlerle sunum: modelin kontrolü ve kullanım kolaylığı için, büyüklüğü ayarlanabilen gerçek katı modelleme.
 • Çabuk model oluşturma: Üç boyutlu modellemeyi de içeren çok katlı yapıları, sürekli kolan ve kirişleri, makasları, uzay çatıları, kubbelerin modellenmesinde yapıları daha çabuk modelleme araçları.
 • Model görüntülemede, ressamlık işlerinde, çıktı görüntülemelerinde esneklik ve kolaylık sağlayan AutoCAD ile beraber çalışabilme.
 • Elemanların malzemesini, kesitini, tipini görüntülemede kolaylık sağlayan tek tuş ile renklendirme.
 • Elemanları, düğüm noktalarını, yükleri silmeden kapatabilme.
 • Raporlar genel bir format olan Rich Text Format formunda olduğu için Microsoft Word Viewer ile görüntülenebildiği gibi, kullanıcının seçtiği herhangi bir kelime işlem yazılımı ilede kolayca görüntülenebilir. Raporlar ayrıca AutoCAD grafik ortamına da eklenebilir.
 • Yazılımın içerisine gömülü kesit hesaplayıcısı ile istediğiniz özel kesitlerin hesaplamalarını yapıp kesit veri tabanına kaydeder.
 • Proje yönetim arayüzü tüm projelerinizin kontrol edilmesini ve düzenlenmesini çok kolaylaştırır.
 • STRAAD SES serisi ürünlerin tümü ile direk etkileşim sağlar. Bu etkileşim sayesinde;
  1. Aluminyum eleman tasarımı (ürüne dahildir)
  2. Betonarme kolon ve kiriş tasarımı (ürüne dahildir)
  3. Birleşik kesitli çelik eleman tasarımı yapılabilir (ürüne dahildir)
  4. STRAAD sonlu elemanlar yöntemi ile yapısal analiz programı ile çift taraflı veri alış verişi sağlanabilir
  Eleman Tipleri:
 • Düzgün veya düzgün olmayan (konik) çubuk (frame) çerçeve elemanları
 • Lineer ve lineer olmayan (elastik, tam plastik ve kırılma içeren gerilme-deformasyon eğrisine sahip) truss elemanlar
 • Yanlızca çekme alan elemanlar (strut)
 • Kanca, takoz, boşluk ve fuse (kaynak) bağlantı elemanları.
 • Kablolar.
 • Düğüm Noktalarında ve Mesnetlerde Sınır Koşulları:
 • Rijit mesnet, Rijit dengeleyici, master/slave ilişkileri
 • Mesnet rijitlikleri ayarlanabilir
 • Her eleman için düğüm noktası bağlantı rijitlikleri ayarlanabilir
 • Her mesnet için koordinat sistemi tanımlayabilme (eğik, dik v.b. mesnet tanımlayabilme)
 • Elemanlar Üzerindeki Yük Tipleri:
 • Statik Yükler: Tekil, üniform, lineer, üçgen veya zati yükler.
 • Sehim Yükleri; Mesnet oturma ve öngerme yükleri.
 • Çevresel Yükler: Sıcaklık, kablo rüzgar yükü ve kablo buz yükü.
 • Analiz Yöntemleri:
 • Statik Lineer Analiz
 • Statik Lineer Olmayan (P-delta) Analiz
 • Dinamik Zaman Serisi Analizi (Frequency/Modal)
 • Analiz sırasında eksenel yükler altındaki zayıflama/güçlenme etkileri hesaba katılır.

 • Entegre Steel Design (Frame Analysis İçerisinde)
  Digital Canal Frame Analysis and Design içinde entegre Steel Design piyasada mevcut en detaylı çelik tasarım yazılımıdır. Bu bir abartı değil gerçektir. Diğer hiçbir yazılım Frame Analysis and Design'ın sunduğu ayrıntıda çözümlemeler yapmamaktadır. Analiz ve tasarım arasındaki iki yönlü veri alışverişi, program çıktılarını kullanmada ve anlamlandırmada analiz ve dizayn arasındaki devinimleri azaltmaktadır.

  Yazılım AISC, ASD9, ve LRFD2 satandartlarına gore kontrol ve tasarım yapar. Program Kod kontrolünde ve çelik elemanların tasarımında detaylı hesaplama prosedürlerini aşama aşama göstermesi ile mühendislik yazılımlarına yeni bir kalite düzeyi getirmiştir. Bu harika raporların içerdiği detaylar; hangi parametrenin hesaplandığını, hangi formülün kullanıldığı, hesaplanan değeri ve kodun AISC klavuzunda nerede referanslandığını gösterir. Bu raporlar genel olan Rich Text Format formatında olduğu için Microsoft Word Viewer ile görüntülenebildiği gibi, kullanıcının seçtiği herhangi bir kelime işlem yazılımı ile de kolayca görüntülenebilir.
  Teknik Özellikler:
 • Elemanlar sehim kriterine göre kontrol edilip tasarlanabilir. Hareketli ve toplam yük deformasyonları için bağımsız yük kombinasyonları tanımlanabilir. Sehim limitleri gibi ek sabitler tanımlanabilir.
 • Kod kontrol durumuna gore elemanlarda renklendirme yapılabilir. Elemanların gerilim durumuna gore elemanlar ayrı ayrı renklendirilebilir.
 • Tablo formatı elemanların tasarım ve kontrol durumunun kolayca incelenip sınıflandırılmasını sağlar.
 • Gelişmiş Arayüzler, Yazılıma veri girme ve görüntülemede tablo formatı kullanılır. Bu tablo Microsoft Excel ile uyumlu olmakla birlikte diğer yazılımlar ile de kopyalama ve yapıştırma ile kullanılabilir. Raporlar genel bir format olan Rich Text Format formunda olduğu için Microsoft Word Viewer ile görüntülenebildiği gibi, kullanıcının seçtiği herhangi bir kelime işlem yazılımı ilede kolayca görüntülenebilir.
 • Tasarım ve analiz devinimleri sırasında eleman kesitleri model içerisinde otomatik olarak güncellenir.
 • Detaylı adım adım raporlama yapar adımlarda hangi denklemin kullanıldığı, hesaplanan değer ve bu değerin hangi kod bloğunda nerede olduğu bulunur. Bu özellik yanlızca Digital Canal ürünlerinde mevcuttur. Mühendislere çelik kod kontrolleri yapmaları için değerli bir yapısal alet sunar.
 • Çıktılarda: olası gerilme/maksimum gerilme, Kritik gerilme/kesit kuvvetleri, sehim, sehim oranı, gerilme/kuvvet oranları, Kritik noktaların yerleri, optimal kesit önerileri, detaylı hesaplama prosedürleri bulunur. •  
  Turuncu
  SuNET
  FP (Flow Profile)
  Manning Calculator
  Toolbox for EP
  Eagle Point
  İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
  Hidrolik ve Hidroloji
  Haritacılık
  Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
  3B-2B Görsel Sunum
  Digital Canal
  Yapı Mühendisliği
  Bina Tasarımı ve Hesapları
  3B-2B Görsel Sunum
  Clark Labs
  Idrisi Klimanjaro
  CartaLinx
  ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın