Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Ürünler Clark Labs Ürünleri CartaLinx

Genel Bakış

Cartalinx Clark Labs. tarafından üretilen topoloji editleme ve veritabanı geliştirme yazılımıdır. Cartalinx ArcInfo, Mapinfo, Arcview gibi çeşitli popüler Desktop Mapping ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarına alternatif olarak geliştirilmiştir.

CartaLinx vektör formatta altlık yaratmaya ve mekansal veriyi mekansal olmayan veri ile bağdaştırmaya yarar. Bu veriler daha sonra herhangi bir CBS sistemine akatarılabilir. Örneğin, CartaLinx ile parsel alanları oluşturabilir, her bir parselin sahibi, değeri, alanı, kullanılış şekli, adresi gibi coğrafi olmayan verileri de veritabanında saklayabilrsiniz. Daha sonra bu bilgilerden alan kullanım ve parsel değeri gibi bilgilerden harita oluşturabilir ve bu altlıkları CBS sisteminize koyabilirsiniz.

Topolojik bir harita oluştururken CartaLinx değişik kaynaklardan veri alabilir. Bunlardan en bilindik olan digitizing tablet dir. CartaLinx 300 den fazla digitizing tablet'i Digitizer Technology Company tarafından üretilen Virtual Tablet Interface (tm) (VTI) aracılığı ile kullanabilir.

CartaLinx ayrıca ekran da sayısallaştırma imkanı da sağlar. CartaLinx'e hava fotoğrafı görüntülerinizi, uydu fotoğraflarını, scan edilmiş haritaları ekleyebilir ve bunlardan vektör verilerinizi oluşturabilirsiniz. CartaLinx Koordinat Geometri (COGO) kullanarak veri girişine olanak sağlar.

CartaLinx Global Global Positioning System (GPS) araçlarından veri alabilir. GPS verilerini ister nokta ister çizgi veri tipi olarak saklayabilir.

Editleme

Poligon Düzenleme

Ekranda Sayısallaştırma

Poligon Topolojisi

Sağ Tıklama

SQL 
Turuncu
SuNET
FP (Flow Profile)
Manning Calculator
Toolbox for EP
Eagle Point
İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
Hidrolik ve Hidroloji
Haritacılık
Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
3B-2B Görsel Sunum
Digital Canal
Yapı Mühendisliği
Bina Tasarımı ve Hesapları
3B-2B Görsel Sunum
Clark Labs
Idrisi Klimanjaro
CartaLinx
ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın