Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Ürünler Digital Canal Ürünleri


StrucPro Betonarme ve Çelik çizim yazılımı DetailPro Düzenlenmiş üstyapı detay çizimleri    
Frame Analysis CAD üzerinde çalışan genel amaçlı yapısal analiz tasarımı Versa Frame Genel amaçlı yapısal analiz programı STRAAD SES Genel amaçlı yapısal analiz ve tasarım yazılım paketi
Steel Design Çelik kolon ve kiriş tasarım ve analiz yazılımı Concrete Design Betonarme kolon ve kiriş tasarım yazılımı Timber Design Ahşap kolon ve kiriş tasarım ve analiz yazılımı
Multiple Load Footing Bileşik ve Sürekli temel tasarım yazılımı Spread Footing Tekil temel tasarım yazılımı QuickWall İstinat Duvarı hesaplama ve tasarım yazılımı
Pile Cap Kazık grubu analizleri ve kazık başlığı tasarım yazılımı Masonry Wall Yığma ve betonarme duvar hesaplama yazılımı Wind Analysis Rüzgar yükü hesaplama yazılımı


SolidBuilder Gelişmiş Amerikan Evleri Tasarım ve Çizim Yazılımı EZ-Builder Basit Amerikan Evleri Tasarım ve Çizim Yazılımı OuickPlans Hazırlanmış SolidBuilder planları ve 3B çizimleri
Bid-Builder Üst yapı teklif hazırlama yazılımı JobTracker+ Genel amaçlı iş programı hazırlama yazılımı    


3B - 2B Görsel Sunum Yazılımları
Virtual Image 3 Boyutlu yüzey kaplama ve katı modelleme yazılımı Picture Perfect Fotoğraf resim üzerinde çalışan görsel sunum yazılımı     
Turuncu
SuNET
FP (Flow Profile)
Manning Calculator
Toolbox for EP
Eagle Point
İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
Hidrolik ve Hidroloji
Haritacılık
Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
3B-2B Görsel Sunum
Digital Canal
Yapı Mühendisliği
Bina Tasarımı ve Hesapları
3B-2B Görsel Sunum
Clark Labs
Idrisi Klimanjaro
CartaLinx
ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın