Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Araçlar Bilgi ve CD İstek Formu

BİLGİ ve CD İSTEK FORMU - INFORMATION & CD REQUEST FORM

Kişisel Bilgiler / Personel Information:
Adınız / First Name:
Soyadınız / Last Name:
Mesleğiniz / Occupation:
Adresiniz / Your Address:
Şehir / City:
Posta Kodu / Postal Code:
Göreviniz / Position:
E-posta / E-mail:
Telefon Numaranız / Phone Number:
Organizasyon Bilgileri / Organizational Information:
Organizasyon Adı / Organization Name:
Organizasyon Tipi / Organization Type:
Organizasyon Adresi:   
Address of Organization
Şehir / City:
Posta Kodu / Postal Code:
Internet Adresi / Home Page:
Telefon Numarası / Phone Number:
Dahili Numaranız / Extension:
Faks Numarası / Fax Number:
Çalışan Sayısı / Number of Employees (1-10) (11-20)(20-50)(>50)
Programlarımızı kullanabilecek çalışan sayısı:
Number of employees related with our software:
(1-10) (11-20)(20-50)(>50)
Satın alma kararını vermeniz ne kadar sürer?:
How long does it take you decide on purchasing?:
(15 gün/days) (1 ay/month)
Önümüzdeki 12 ay içinde ürünlerimizden birini
satın alma olasılığınız:
Probability of purchasing our product(s) in next 12 months:
Faaliyet Alanları / Field of Activities:
Yol Projelendirme ve/veya İnşaatı / Roadways
Boru Hatları / Pipelines
Sulama Kanalları / Irrigation Channels
Hidroloji / Hydrology
Enerji Santralleri ve/veya Arıtma Tesisleri / Power and/or Treatment Plants
Barajlar / Dams
Çelik Yapılar / Steel Structures
Betonarme Yapılar / RC Structures
Ahşap Yapılar / Timber Structures
Özel Yapılar / Special Structures
Haritacılık / Surveying
Jeoteknik / Geotechnical
Mimari Tasarım / Architecture
Peyzaj Mimarlığı / Landscaping
İç Mimari ve Dekorasyon / Interior Architecture and Decoration
Otomatik Sulama / Irrigation
Golf Sahası Tasarımı / Golf Design
Villalar / Villa Type Houses
Bina Müteahhitliği / House Contracting
Emlakçılık / Real Estate
Infrastructure / Altyapı
Yağmursuyu Şebekeleri ve Şehirsel Drenaj / Storm Sewers and Urban Drainage
Atıksu Şebekeleri / Sanitary Sewers
İçme Suyu / Water Supply and Distribution
Other / Diğer
İlgilendiğiniz Ürün Serileri / Interested with:

Turuncu
SuNET
Turuncu Toolbox
Eagle Point
İnşaat Planlama ve Yol Tasarım / Civil Design
Peyzaj ve Sulama / Landscaping and Irrigation
Haritacılık / Surveying
Hidrolik ve Hidroloji / Hydraulics and Hydrology
Görsel Sunum / Presentation
Digital Canal
Bina Tasarımı ve İnşaatı / Building Design and Construction
Yapı Mühendisliği / Structural Engineering
Genel Mimari / Architecture
I want Free CD / Demo CD'yi for myself. (Home-office) / kendim için istiyorum.
on behalf of my company. / firma adına istiyorum.
Talepleriniz / Demands:
Formun tüm alanları doldurulmalıdır. Bu formda sağlanacak bilgi kesinlikle başka bir amaçla kullanılmayacak, başka bir kuruma verilmeyecek veya satılmayacaktır. 
Turuncu
SuNET
FP (Flow Profile)
Manning Calculator
Toolbox for EP
Eagle Point
İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
Hidrolik ve Hidroloji
Haritacılık
Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
3B-2B Görsel Sunum
Digital Canal
Yapı Mühendisliği
Bina Tasarımı ve Hesapları
3B-2B Görsel Sunum
Clark Labs
Idrisi Klimanjaro
CartaLinx
ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın