Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Ürünler Digital Canal Ürünleri Yapı Mühendisliği Serisi Yapısal Analiz ve Tasarım Versa Frame

Versa Frame
VersaFrame rakiplerinin tersine eski ve yeni teknolojilerin bileşimimden değil ,son Windows teknolojileri ile geliştirilmiş herşeyi ile yeni bir yapısal analiz ve tasarım yazılımıdır. Bunun bir yapı mühendisi için anlamı nedir? Ancak denediğinizde inanabileceğiniz karşılaştırılmaz verimlillik, hız ve güvenilirlik. Tüm bu nitelikler VersaFrame i kullanımı zor bir yazılım yapmamakla birlikte , tam tersine basitleştirir özellikler olmuştur. VersaFrame hem grafik arabirimi hem de tablosal arayüzleri ile kullanılabilir. Bu kullanıcının bir metodu seçmesi gerektiği anlamını taşımaz, kullanıcı iki metodu aynı anda kullanabilir. Bu iki metod biribirinden tamamen bağımsız değildir. Düğüm noktası koordinatları tablosal arayüz ile tanımlanabilir daha sonra ise kirişler grafik arayüzünde yerleştirilebilir.

Eğer yeni Dünya Ticaret Merkezini tasarlamak için bir program arıyor iseniz VersaFrame sizin için doğru seçim olmayacaktır. Ancak düşük veye orta yükseklikte binalar, endüstri yapıları, tanklar, kuleler, kafes kiriş (truss) elemanları, radye temeller, perde duvarlar, kirişler veya bunlara benzer herhangi birşey tasarlıyor iseniz VersaFrame sizin için doğru seçimdir. Diğer Digital Canal ürünleri gibi VersaFrame de kısa sürede verimli proje üretmek üzere genel mühendislik uygulamaları için tasarlanmıştır. Versa Frame size karmaşık yapısal programlama dilleri ile veri dosyası hazırlama yada uzun süreler alan elle düzeltme gibi işlemlere mahkum etmez.

Versa Frame'in teknik kapasitesi karşılaşacağınız hemen hemen her projenin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Düğüm noktası veya eleman sayısında herhangi bir sınırlandırma yoktur. Düğüm noktası veya elman sayısı pratikte sınırsızdır (231 - 1 = 2,147,483,647 eleman). Fakat bilgisayar kapasitesindeki sınırlandırmalar nedeni ile bu sayıda eleman içeren model oluşturmak imkansız olmaktadır.

Ürünü bilgisayarınıza indirip denemek için tıklayınız.
Genel Özellikler:
 • Tüm veri girişleri grafik ortamdan, tablolardan veya DXF dosyası ile yapılabilir. Tüm model verileri tablolarda listelenir ve istenildiği anda ulaşabilme imkanı sağlar. Grafiksel olarak yapılan değişiklik anında tabloya yansır, terside geçerlidir.
 • Entegre Steel Design yazılımı ile modeldeki tüm çelik elemanlar veya istenilen elmanlar için kod kontrolü ve koda göre tasarım yapılabilir.(Bakınız Entegre Steel Design)
 • Çok güçlü düzenleme araçları: geri alma, tekrar yapma, kopyalama, hareket ettirme, ölçeklendirme, silme, döndürme, eleman dönüştürme, kiriş bölme, kabuk-plak bölme, düğüm noktası ve çubuk eleman birleştirme ve otomatik bağlantısız düğüm noktası temizleme.
 • Sektör standardı 64-bit çözümleme yerine VersaFrame, çok daha hassas ve numerik olarak zor yapılarda güvenilir 128-bit çözümlemeyi de içerir.
 • Çizim Programı kalitesinde OpenGL destekli grafik arabirimi gerçek zamanlı ekran kaydırma, büyültme/küçültme ve döndürme işlemlerini, pencere, nokta ve kesişimli seçme seçeneklerini destekler.
 • Büyük ve karmaşık modelleri görüntüleme ve düzenleme, ölçekli katı modelleme, modelin belli bir bölümünü dondurma/ çözme gibi yetenekleri ile daha kolay ve eğlenceli hale gelir.
 • Elemanların yapısal tepkilerini animasyonlu kesme/ moment/ sehim grafikleri ve renkli çizimleri ile gösterebilme.
 • Girdi ve çıktılar doğrudan tablolardan veya uygun rapor formatlarında basılabilir. Raporlar düz yazı dosyaları veye HTML formatında saklanabilir. Raporlar hem yazı hemde grafikleri içerir.
 • Birden çok dosya ile aynı anda çalışabilme özelliği karşılaştırma yapmada büyük kolaylık sağlar. Buna ek olarak her bir modelde farklı açılardan sürekli olarak bakılmasına olanak sağlayacak bakışpencereleri yaratılabilir.
 • Düğüm noktalarında, elemanlar boyunca, kabuk-plak yüzeyince lineer ve lineer olmayan (sadece basınç/ sadece çekme) yaylar tanımlanabilir. Bu özelliği VersaFrame'i temel tasarımlarında (örneğin radye temel) çok etkin kılar.
 • Eleman Tipleri:
 • 2 veya 3 Boyutlu çubuk (frame) ve moment almayan (truss) elemanlar.
 • 3 Boyutlu dört düğüm noktalı kabuk-plak (shell4) elemanları. İnce elemanlar için Kirschhoff, kalın elemanlar için MITC4 kabuk burkulma ve düzlemsel zar basınçları hesap yöntemleri.
 • 3 Boyutlu sekiz-düğüm noktalı katı elemanlar (solid).
 • Düğüm noktasında, eleman boyunca ve plak-kabuk elemanı üzerinde, lineer ve lineer olmayan (sadece basınç/ sadece çekme alan) yaylar.
 • Yükleme, Düğüm Noktalarında ve Mesnetlerde Sınır Koşulları:
 • Statik Yükler: noktasal, düzgün/doğrusal, yüzeysel ve zati yükler.
 • Sehim Yükleri: mesnet çökmesi yükleri, öngerme yükleri.
 • Rijit mesnetler ve sürtünmesiz moment almayan mesnetler.
 • Analiz Yöntemleri:
 • Statik lineer
 • Statik Lineer Olmayan (P-delta).

 • Entegre Steel Design (Versa Frame İçerisinde)
  Digital Canal Versa Frame içinde entegre Steel Design piyasada mevcut en detaylı çelik tasarım yazılımıdır. Bu bir abartı değil gerçektir. Diğer hiçbir yazılım Versa Frame'in sunduğu ayrıntıda çözümlemeler yapmamaktadır. Analiz ve tasarım arasındaki iki yönlü veri alışverişi, program çıktılarını kullanmada ve anlamlandırmada analiz ve dizayn arasındaki devinimleri azaltmaktadır.

  Yazılım AISC, ASD9, ve LRFD2 satandartlarına gore kontrol ve tasarım yapar. Program Kod kontrolünde ve çelik elemanların tasarımında detaylı hesaplama prosedürlerini aşama aşama göstermesi ile mühendislik yazılımlarına yeni bir kalite düzeyi getirmiştir. Bu harika raporların içerdiği detaylar; hangi parametrenin hesaplandığını, hangi formülün kullanıldığı, hesaplanan değeri ve kodun AISC klavuzunda nerede referanslandığını gösterir. Bu raporlar genel olan Rich Text Format formatında olduğu için Microsoft Word Viewer ile görüntülenebildiği gibi, kullanıcının seçtiği herhangi bir kelime işlem yazılımı ile de kolayca görüntülenebilir.
  Teknik Özellikler:
 • Elemanlar sehim kriterine göre kontrol edilip tasarlanabilir. Hareketli ve toplam yük deformasyonları için bağımsız yük kombinasyonları tanımlanabilir. Sehim limitleri gibi ek sabitler tanımlanabilir.
 • Kod kontrol durumuna gore elemanlarda renklendirme yapılabilir. Elemanların gerilim durumuna gore elemanlar ayrı ayrı renklendirilebilir.
 • Tablo formatı elemanların tasarım ve kontrol durumunun kolayca incelenip sınıflandırılmasını sağlar.
 • Gelişmiş Arayüzler, Yazılıma veri girme ve görüntülemede tablo formatı kullanılır. Bu tablo Microsoft Excel ile uyumlu olmakla birlikte diğer yazılımlar ile de kopyalama ve yapıştırma ile kullanılabilir. Raporlar genel bir format olan Rich Text Format formunda olduğu için Microsoft Word Viewer ile görüntülenebildiği gibi, kullanıcının seçtiği herhangi bir kelime işlem yazılımı ilede kolayca görüntülenebilir.
 • Tasarım ve analiz devinimleri sırasında eleman kesitleri model içerisinde otomatik olarak güncellenir.
 • Detaylı adım adım raporlama yapar adımlarda hangi denklemin kullanıldığı, hesaplanan değer ve bu değerin hangi kod bloğunda nerede olduğu bulunur. Bu özellik yanlızca Digital Canal ürünlerinde mevcuttur. Mühendislere çelik kod kontrolleri yapmaları için değerli bir yapısal alet sunar.
 • Çıktılarda: olası gerilme/maksimum gerilme, Kritik gerilme/kesit kuvvetleri, sehim, sehim oranı, gerilme/kuvvet oranları, Kritik noktaların yerleri, optimal kesit önerileri, detaylı hesaplama prosedürleri bulunur. •  
  Turuncu
  SuNET
  FP (Flow Profile)
  Manning Calculator
  Toolbox for EP
  Eagle Point
  İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
  Hidrolik ve Hidroloji
  Haritacılık
  Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
  3B-2B Görsel Sunum
  Digital Canal
  Yapı Mühendisliği
  Bina Tasarımı ve Hesapları
  3B-2B Görsel Sunum
  Clark Labs
  Idrisi Klimanjaro
  CartaLinx
  ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın