Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Ürünler Digital Canal Ürünleri Yapı Mühendisliği Serisi Yardımcı Hesap Yazılımları Steel Design

Steel Design

Steel Design Series mühendislere mümkün olan en yüksek kalitede AISC (ASD ve LRFD) tasarım kodlarını sunmak için yazılmıştır. Program kod kontrolünde ve çelik elemanların tasarımında detaylı hesaplama prosedürleri ve görüntülemeleri ile mühendislik yazılımlarına yeni bir kalite getirmiştir. Bu harika raporlamının içerdiği detaylar; hangi parametrenin hesaplandığını, hangi formülün kullanıldığı, hesaplanan değeri ve kodun AISC klavuzunda nerede geçtiğini gösterir. Tabiki detaylı raporlamanın gerekmediği yerlerde özet raporlama da alınabilir. Bu raporlar genel olan Rich Text Format formatında olduğu için Microsoft Word Viewer ile görüntülenebildiği gibi, kullanıcının seçtiği herhangi bir kelime işlem yazılımı ile de kolayca görüntülenebilir.

Steel Design Series ile çelikçiler, bilgisayar destekli çelik eleman tasarımının kalitesini değerlendirme şansına ulaşır. Digital Canal Steel Design Series çıkmadan önce, çelik tasarım yazılımlarının çıktıları, bütün bir elemanın tasarımını tek bir satıra indirgediği için denklem kontrolü açısından oldukça sınırlı idi. Bu durum mühendislerin yazılım çıktılarına az güvenmesini veya yazılım hesaplamalarının el ile yeniden doğrulanmasını getiriyordu. Çelikçilere tasarım raporunun eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve hızlı bir şekilde doğrulanabilir halde sunumu Digital Canal Steel Design Series yazılımının bütünlüğünü, güvenilirliğini ve kalitesini göstermektedir.

Tek veya çok açıklıklı kiriş, kolon, destek elemanları, makas, bağlantı elemanları gibi çelik elemanların kontrolünü veya tasarımını yapacak her mühendis için esaslı bir tasarım aracı olmaktadır. Gerekli olan kompleks modelleri kurmadan 5 dakikadan az bir süre içerisinde, herhangi bir kriş geometrisini kurabilir, yük tanımlamaları, çelik elemanların analizi ve tasarımını yapabilirsiniz.

Digital Canal Steel Design Series yazılımı iki modülden oluşmaktadır; Steel Beam Design (Çelik Kiriş) ve Steel Beam/Column Design (Çelik Kolon/Kiriş). Steel Beam modülü sürekli kirişlerin (1 den 18 açıklığa kadar) kirişin güçlü aksında kayma, burkulma ve sehim, kontrolü ve tasarımında kullanılır. Steel Beam/Column (Kolon/Kiriş) modülü ise elemanların eksenel yüklere, uç moment yüklemelerine ve enine yüklemeler karşı her iki akstaki kontrollerini ve tasarımlarını yapar.
Ürünü bilgisayarınıza indirip denemek için tıklayınız.
Teknik Özellikler:
 • ASD ve LRFD tasarım kodlarının her ikiside desteklenir. Elemanların ayrıca yer değiştirme ve derinlik kriterine göre tasarımı yapılabilir.
 • Adım adım yapılan tasarım veya kontrol hesaplamalarını açıklayacak şekilde raporlama yapılır. Raporda hangi AISC denklemi kullanıldı, uygulanan denklem ve denklemin çözümü, her adımın sonucu görülebilir. Böylece yazılım kesinlikle hesaplamadan çıkan eleman boyutlarından ve boyut hesaplamalarının nasıl yapıldığından haberdar olmanızı ve herşeyin sizin kontrolünüzde olmasını sağlar.
 • Mütemadi kirişlerde otomatik hareketli yük kopyalaması yapılır.
 • AISC LRFD 2. baskıya göre otomatik yük kombinasyonu hazırlanır.
 • Microsoft Rich Text Format formunda raporlama yapılır.
 • Basılabilir, moment, kesme, sehim grafikleri çizdirilebilir. •  
  Turuncu
  SuNET
  FP (Flow Profile)
  Manning Calculator
  Toolbox for EP
  Eagle Point
  İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
  Hidrolik ve Hidroloji
  Haritacılık
  Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
  3B-2B Görsel Sunum
  Digital Canal
  Yapı Mühendisliği
  Bina Tasarımı ve Hesapları
  3B-2B Görsel Sunum
  Clark Labs
  Idrisi Klimanjaro
  CartaLinx
  ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın