Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Ürünler Eagle Point Ürünleri Peyzaj Mimarlığı ve Sulama Serisi Site AnalysisÖzellikler:
  • Dinamik eğim ve yükseklik çalışmaları yapılabilir.
  • Su akış çizgileri, dere yatakları bulunabilir.
  • Yakınlık analizleri yapılabilir.
  • Bakışlar alınabilir, görüş açıları belirlenebilir, görüşü engelleyen engeller bulunabilir.
  • Bakı analizleri yapılarak güneş ışığının nasıl geldiği bulunabilir.
  • Sadece hangi paralelde olduğunuzu belirterek günün hangi saatinde nasıl bir gölge oluşacağı hesaplanabilir.
Çalışma alanınızın kapasitesini artırıın, maksimumla kullanın. Çalışma alanınızın fiziksel karakteristiklerine göre poligonlar oluşturabilir, bu poligonları örtüşme komutları ile ötüştürerek tasarımınız için en uygun alanları belirleyebilirsiniz. Örneğin erozyon kontrolü gereken alanları belirleyip çalışma alnınızın yerleşime uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Site Analysis tasarımcıya ölçülmüş noktalardan ve eşyükselti eğrilerinden, arazi modelleme yapılarak arazinin daha iyi ve kolay analiz edilmesini sağlar. Bu analiz işlemleri değişik yollarla olabilir, örneğin eğim sınıfları belirlenip kapalı poligonlar oluşturulabilir, ve lejantları ile çizdirilebilir.

Gün ışığından daha iyi faydalanmak için bakı analizleri yapılabilir.

Çok noktadan bakış analizi ile, herhangi bir yolda giden bir kişinin çalışma alanınızı nasıl gördüğünü anlayabilir, buna göre tasarımınızı şekillendirebilirsiniz.

Çalışma alanınızın kotları ile ilgili analizler yapabilir, kot değişimi, ortalama kot gibi değerlere göre tasarımınızı şekillendirebilirsiniz.

Kapalı alanlar üzerinde, alanın plan yüzey alanını, gerçek yüzey alanını, ortalama eğimi, ortalama kotu belirleyebilirsiniz.

Herhangi bir noktaya düşen yağmur damlasının izlediği yolu blirleyebilirsiniz.

 
Turuncu
SuNET
FP (Flow Profile)
Manning Calculator
Toolbox for EP
Eagle Point
İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
Hidrolik ve Hidroloji
Haritacılık
Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
3B-2B Görsel Sunum
Digital Canal
Yapı Mühendisliği
Bina Tasarımı ve Hesapları
3B-2B Görsel Sunum
Clark Labs
Idrisi Klimanjaro
CartaLinx
ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın