Turuncu
        
 


ürünler products
destek support
eğitim training
araçlar site tools
satış sales
şirket company

e-posta listesi e-mail lists
yükleme download
ücretsiz CD free CD
bize ulaşın contact us
arama search
site haritası site map
bağlantılar links
promosyonlar promotionsBest viewed in IE 5.0 or above.
© Turuncu Bilgi Sistemleri

Turuncu Ürünler Eagle Point Ürünleri Peyzaj Mimarlığı ve Sulama Serisi

Eagle Point System Menu

Eagle Point System Menu tüm modülleri bulunduran ana sistemdir. Sistem üzerinde İnşaat Planlama, Haritacılık, Hidrolik, Hidroloji, Peyzaj ve Sulamadan oluşan 24 adet modül çalışır.Tüm modüller tarafından kullanılan çıktı ve çizim ile ilgili ayarların yapılmasını sağlar. Bunun dışında bazı genel işlemleri yapmanıza imkan tanır.

Arazi geliştirme ile ilgili tüm komutlar tek bir sistem içinde buluşturulmuştur. Eagle Point ile boş bir arazi üzerinde harita ölçümleri ile başlayıp, arazi ölçümlerini çizim üzerine aktarıp gerekli haritacılık hesaplarını yapabilirsiniz. Çizim üzerine aktarılmış harita üzerinde parsel bilgilerini girebilir, arazi modeli oluşturup hafriyat hesaplarını yapabilirsiniz. Gelişmiş yol ve kavşak tasarımı modülleri ile şehir içi veya şehirlerarası yolları ve kavşakları tasarlayabilirsiniz. Hidrolik ve Hidroloji modülleri ile atıksu ve yağmursuyu sistemlerini tasarlayabilir, drenaj alanlarının hidrolik hesaplarını yapabilir, dere ıslahı ve nehir modellemesi yapabilirsiniz. İnşaat planlaması ve projeleri yapılmış alan üzerinde peyzaj planlamasını yapabilir, peyzaj sulamasını projelendirebilirsiniz. Tüm çalışmaları tek bir sistem üzerinde ve birbiri ile etkileşimli olarak yapabilirsiniz. Tüm keşif ve metrajlar tek ve otomatik olarak hazırlanır. Eagle Point arazi geliştirme ile ilgili tüm ihtiyaç duyduğunuz programları tek bir sistem altında bulunduran tek programdır.

Eagle Point System Menu Gelişmiş Özellikleri

Gelişmiş Arayüz Özellikleri

Çizim programınızın MDI (Multi Development Enviroment) aynı anda birden fazla dosya üzerinde çalışabilme özelliğini kolaylıkla kullanabilirsiniz, Eagle Point hangi çizime geçtiğinizi otomatik olarak tutar ve o çizimin ölçek ayarlarına göre çizim yapar. Özellikle plan ve profil dosyalarında bu çok önemlidir, profil dosyaları farklı ölçeklerle çalışılması gereken dosyalar olduğundan programın ölçek farklılığını göz önüne alarak çalışması gerekir.

Çizim programı ile sıkı bağlantı sayesinde, sorunsuz bir şekilde çalışabilme ve Eagle Point arayüzlerinin hep çizim programı üzerinde kalması sağlanır.

Gelişmiş OpenGL teknolojisi ile çizim dosyasına nesneleri çizdirmeden izleyebilme ve üç boyutlu inceleyebilme imkanı sağlanmıştır. Arazi modeli, ve eğriler gibi çizime aktarılması ve çizim ortamında incelenmesi zor nesneleri GL penceresinde çok hızlı olarak çizdirebilir, gerektiğinde çizim programınıza aktarabilirsiniz.

Ayarlanabilir Arayüzler

Gelişmiş araç çubukları, kısa yollu menüler ve klavye komutları ile çok hızlı ve profesyonel kullanımı sağlayan komut yapısı. Tüm komutlar klavyeden girilebilir, kısa yol tuşları ile ulaşılabilir.

Çizim programının ekranını kaplamamak için komutların menülerini ve araç çubuklarını çizim programına ekleyebilme ve Eagle Point minimize edilmiş durumda çalışabilme. Bu şekilde kendi hazırladığınız menü ve araç çubukları daha hızlı programı öğrenme ve kullanma imkanı.

Araç çubuklarını modül çubuklarından ayırıp çizim ortamına yerleştirebilme imkanı.

Tüm modüllerin menülerini aynı menüde açabilme ve etkileşimli çalışabilme.

Gelişmiş Proje Yönetimi

Tüm projeleri tek bir yönetici altında tüm dosyaları ve alt projeleri ile birlikte tutabilme. Bu sayede bir projenin herhangi bir dosyasının nerede kayıtlı olduğunu hatırlamanıza gerek yok tüm dosyaların kayıtları sizin için tutulur. İsterseniz projenin bir resmini veya önemli bir kısmının görünüşünü ekleyebilir yıllar sonra projeyi daha rahat hatırlayabilirsiniz. Projeler hiyerarşi ile ağaç yapısında saklanır.

Tüm projelerin müşteri adı, adresi, ulaşım bilgileri, yeri ve notlar gibi bilgilerini girebilir ve iş arkadaşlarınızın projelere daha kolay ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Projeleri sadece bir özelliklerine göre filtre edebilirsiniz.

Projelerin masaüstüne kısa yollarını oluşturabilir, uzun süre bir projede çalışıyorsanız programı açmakla uğraşmadan hemen projeyi açabilirsiniz.

Projeleri ağ üzerinde saklayarak ağ üzerinden aynı proje üzerinde birden fazla kişinin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumlarda çizim programları aynı çizime ağ üzerinden ulaşmaya imkan tanımadığı için her kullanıcı için yeni farklı bir çizim dosyası tanımlamalısınız. Bu şekilde kullanıcıların her biri projenin bir kısmını yapabilir.

Tüm proje dosyalarını ağ üzerinde saklayabilme. Bu şekilde kullanıcıların ulaşımında sınırlandırma sağlayabilir projelerinizin her kullanıcı tarafından değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. İsterseniz kullanıcılara bazı işlerde sınırlandırmalar yapabilirsiniz.

Her kullanıcının proje üzerinde ne kadar çalıştığını ve neler ürettiğini izleyebilirsiniz. Her kullanıcı için adam/ay üzerinden ücretli yaptığınız işlerde adam/ay ücreti girebilir ve toplam ücretleri otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Kalite Kontrol Sistemlerinin gereği olan kullanıcıların neler ürettiği ile ilgili istatistik verileri otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.

Ağ üzerinden çalışmalarda kullanıcılar arası iletişimi otomatik mesajlarla sağlayabilme imkanı. Kullanıcıların projede yaptıkları değişiklik otomatik olarak iş arkadaşlarına mesajlarla iletilir. Projede üretilen tüm dosyaların kayıtlarını görebilme imkanı.

Müşteriye Özel Çıktı ve Standart Ayarları

Her proje için farklı birim, format, ondalık ayarları ve çizim ayarı tanımlayabilir, çıktıların hep aynı formatta olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin güney yarım kürede İngiliz birim sistemi ile çalışılan bir bölgede bir proje yapıyorsanız semt açısı kuzeye göre değil güneye göre yapılacaktır, bu durumda bu proje için semt açısını güney semt açısı olarak ve birim sistemi olarak İngiliz birim sistemini tanımlayabilirsiniz.

Özel harita noktalarını (kazık) alfanümerik tanımlayabilme imkanı. Kazıkların numarasının başına ve sonuna yedi harfli yazı yerleştirebilme esnekliği.

Çizim ayarlarınızı sistemin çizim ayarlarına ekleyebilme bu şekilde Eagle Point tarafından çizilecek her nesneyi aynı şekilde çizdirebilme.

Kazıkların (some, nirengi, poligon, tafsilat noktası v.b.) sembol ve bilgi gösterim şekillerini tanımlama ve bu kazık gösterim şekillerinin kütüphanesini oluşturabilme.

Kazıkların dışarıdaki bir veri tabanından çizime aktarılması ve çalışma sırasında veri tabanı ile çizim dosyası arasında güncelleme yapılarak çizimde ve veri tabanındaki kazık verilerinin karşılıklı değiştirilebilmesi. Çizimdeki kazıkları (örneğin nirengi) kilitlemek ve çizim dosyasında bu kazıklar üzerinde değişiklik yapılmasını engelleme imkanı.

Projeye eklenen her çizim dosyası için farklı yatay ve düşey ölçek girebilme. Bu sayede bu çizim dosyalarına program tarafından çizilen her nesne çizim dosyasının ölçeklerine göre çizilecektir. Örneğin basıldığında 2 cm yüksekliği olacak şekilde ayarlanmış bir yazı farklı ölçeklerdeki çizim dosyalarına farklı büyüklüklerde otomatik olarak yerleştirilir.

Çizim programındaki tabaka/düzey (tabaka: EPGE, IntelliCAD ve AutoCAD, düzey: Microstation) grupları oluşturabilme ve gruplar üzerinde işlem yapabilme. Örneğin halihazır harita ile ilgili tüm tabaka/düzeyleri tek grup altında toplayıp, gruptaki tüm tabaka/düzeyleri aynı anda açıp kapatabilirsiniz.

Müşteri Standartlarına ve İsteklerine Göre Prototipler

Firmanızın kalite sisteminin gereği olan, proje standartlarını her projede sağlayabilmek için, prototipler oluşturabilir. İş yaptığınız müşteriler (özellikle devlet kurumları) için özel prototipler oluşturabilir, tüm çıktılarınızın aynı formatta olmasını sağlayabilirsiniz. Prototipleri seçerek projeye başlarsınız ve sonrasındaki ayarları düşünmeden çalışırsınız.

Sınırsız sayıda prototipler oluşturabilirsiniz.

Prototip dosyalarına, önceden oluşturduğunuz çizim prototip dosyalarını ekleyebilirsiniz. Bu şekilde çizim dosyalarında olabilecek kalem kalınlığı, yazı tipinde Türkçe karakterlerin görünmemesi gibi sorunlar yaşamadan programın ürettiği paftaları bastırabilirsiniz.

Ağ sürümlerinde prototipleri tüm ofis kullanıcıları ile paylaşabilirsiniz.

Eagle Point Kazıkları

Eagle Point Arazi Geliştirme işlerinde en önemli adım olan haritalara bağlı bir program olduğu için Eagle Point Node (Kazık) denilen akıllı noktalar üzerine geliştirilmiştir. Eagle Point kazıkları projenizde kullanabileceğiniz herhangi bir harita noktası (poligon, nirengi v.b.) veya sıradan bir okuma noktası (tafsilat noktası, şev başı, ağaç v.b.) olabilir. Eagle Point kazıkları basit çizim programlarındaki noktalar gibi X, Y, Z bilgisinin yanında çok sayıda bilgi bulunduran nesnelerdir. Eagle Point üzerinde tüm kazık tiplerini ve bunların özelliklerini tanımlayabileceğiniz bir Kazık Arazi Kodu Kütüphanesi vardır. Arazi Kodu kütüphanesinde saklayabileceğiniz kazık özellikleri aşağıdaki gibidir.
 • Arazi Kodu Adı/Numarası
 • Tanımı
 • Çizim sembolü
 • Sembol çarpanı
 • Tabaka/Düzey
 • Renk
 • Yerleştirme Seçeneği (Sadece nokta, sadece sembol, nokta ve sembol)
 • Bilgi yazdırma tipi - (kendi bilgi yazdırma tiplerinizi oluşturabilirsiniz).
 • Arazi modelleme maskelemesi- Dahil/Hariç
 • Ek sembol ekleme seçeneği
 • Arazi kodunu tabaka/düzey ve renginde yerleştirebilme seçeneği
 • Data Collection modülünde arazi kodunu çizgi adı olarak kullanabilme seçeneği.
Arazi ölçüm ekibinizin arazide nokta okurken kod verme ile zaman harcamasına gerek yoktur. Örneğin yol kenarı noktaları için tanımlanan arazi kodunda, Data Collection modülünde birbirine bağlanmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde bu noktalar arazide okunurken cihazın özelliklerine göre kodlandırılmamış olsalar bile otomatik olarak birbirlerine bağlanır.

Ek semboller seçerek kazık sembolü yerine farklı sembol kullanılmasını sağlarsınız. Örneğin ağaçlar için yerleştireceğiniz ağaç sembolü ile kazık sembolü yada nokta attırmadan sadece ağaç sembolü çizdirebilirsiniz.

Arazi kodu özellikleri ile belirli kazıkların arazi modeli oluşturma işleminin dışında bırakabilirsiniz. Örneğin yangın muslukları ölçümlerini maskeleyerek arazi modelinde kullanılmamalarını sağlarsınız. Tek bir komutla tüm arazi kodlarında global değişiklik yapabilirsiniz.

Her müşteri (özellikle devlet kurumları) istekleri doğrultusunda farklı arazi kodu kütüphaneleri oluşturabilirsiniz. Örneğin İller Bankası ile Karayolları Genel Müdürlüğünün some gösterimleri farklı olabilir.

Arazi Kodu kütüphanesini ağ üzerinden ofisinizdeki diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

Esnek Kazık Bilgi Yazdırma Tipleri

Her arazi kodu için farklı bilgi yazdırma tipi tanımlayabilirsiniz. Örneğin somelerin koordinatlarının noktanın neresine, some adının nereye yazılacağı gibi özel bilgi yazdırma tipleri oluşturabilirsiniz. Bilgi yazdırma tiplerini ağ üzerinden farklı kullanıcıların kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Bilgi yazdırma tiplerinde yazdırabileceğiniz kazık bilgileri;
 • Kazık No
 • Tanımı
 • Kot
 • Kuzey (Y)
 • Doğu (X)
 • Kilometre
 • Ofset (Eksene Mesafe)
Yukarıdaki her bilgi için yapabileceğiniz çizim ayarları;
 • Tabaka/Düzey
 • Renk
 • Yazı Stili/Tipi
 • Yazı Yüksekliği
 • Etiket - (Önek veya sonek)
 • Yerleşim noktası
 • Delta X - (sembolün yerleşim noktasından)
 • Delta Y - (sembolün yerleşim noktasından)
 • Yazının açısı
 • Yazının ondalığı
Güçlü Ek Kazık Veri Tabanı

Her proje için dışardan bir ek kazık veri tabanını (.mdb veya .xls dosyaları) çizim dosyası ile bağlayabilirsiniz. Bu şekilde projenin veri tabanı - çizim dosyaları bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Veri tabanında değişim olduğunda çizime, çizimde değişiklik olduğunda veri tabanına otomatik olarak aktarılır.

Ağ üzerinden diğer kullanıcıların ve diğer departmanlarda çalışanların noktalarda yaptığı değişiklik otomatik olarak veri tabanına ve çizim dosyalarına aktarılır.

Tüm veri tabanı işlemleri tek bir Arayüz üzerinde toplanmıştır ve veri tabanı işlemlerinde kolaylık sağlar.

Veri tabanındaki kazıkları kilitleyebilir, belirli kullanıcıların değişiklik yapmasını engelleyebilirsiniz.

Belirli kazık numaralarını rezerve edebilir bu şekilde farklı kullanıcıların ve departmanların aynı kazık numaralarını kullanmasını engelleyebilirsiniz.

Tüm rezerve ve kilitli kazıklar kullanıcılar ile bağlantılıdır, bu kazıklar üzerinde kimlerin değişiklik yaptığı otomatik olarak kaydedilir. Kilitlenmiş kazıklar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir (çizim ortamında ve veri tabanında) fakat üzerinde değişiklik yapılamaz.

Veri tabanı ile bağlanmış bir çizim dosyasında kazıklarda yapılan değişiklikler otomatik olarak, herhangi bir ek komut gerektirmeden veri tabanını günceller. Örneğin kazıkları çizim üzerinde hareket ettirirseniz otomatik olarak veri tabanındaki koordinatlar değişir.

Veri tabanı ile çizim dosyası üzerinde kazıkların koordinatları arasında bir değişiklik, varsa otomatik olarak belirlenir ve kullanıcı istekleri doğrultusunda düzenlenir.

Tabaka/Düzey Grupları

Çizim programlarında tabaka grupları olmamasından mı yakınıyorsunuz? Eagle Point ile çizim üzerindeki tabaları gruplandırabilir, grup üzerinde tabaka üzerinde yaptığınız işlemlerin tümünü yapabilirsiniz. Tabaka/düzey gruplarınızı proje prototipine ekleyebilir, diğer kullanıcılar tarafından farklı projelerde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Görüntü Yakalama

Büyük çizim dosyalarında çizim programının çizimi güncellemesi sırasında çok zaman mı harcıyorsunuz. Bu8 komut sayesinde güncelleme için beklemenize gerek yok, aynı zamanda tabaka ayarlarınızın görülmesini de sağlar.

Örneğin büyük bir dosyada çok uzun bir yol projesi üzerinde çalışıyorsunuz, projenin üzerinde gezmek dosya boyutundan dolayı çok zaman alıyor. Yolun her bölümü için bir görüntü yakalayıp bunları kaydedin ve yol üzerinde sadece görüntüleri seçerek çok kolaylıkla gezebilirsiniz.

Sınırsız sayıda görüntü yakalayıp kaydedebilirsiniz.

Görünümü Çevirme

Haritalı çizimleri paftanıza oturtmakta sorunlar mı yaşıyorsunuz. Çizimin koordinatlarını çevirip, koordinatlarından kaydırıyor musunuz? Sadece açıyı girip koordinatları bozmadan görünümü çevirmeye ne dersiniz?

Artı imlecinizi ister X, Y doğrultusunda bırakabilir isterseniz yeni döndürülmüş görünüme göre döndürebilirsiniz.


 
Turuncu
SuNET
FP (Flow Profile)
Manning Calculator
Toolbox for EP
Eagle Point
İnşaat Planlama ve Yol Tasarım
Hidrolik ve Hidroloji
Haritacılık
Peyzaj Mimarlığı ve Sulama
3B-2B Görsel Sunum
Digital Canal
Yapı Mühendisliği
Bina Tasarımı ve Hesapları
3B-2B Görsel Sunum
Clark Labs
Idrisi Klimanjaro
CartaLinx
ürünler products destek support eğitim training araçlar site tools satış sales şirket company arama site haritasi bize ulaşın